Kontonr:
Password:

Glemt password?
Klik her...

Bliv medlem
Bliv medlem af funktionær- foreningen og opnå de samme fordele som andre medlemmer
Klik her...

 

Mød formanden i Fredericia
 
 

FC på Facebook

Besøg os på+ -

Formål

Print version

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse, bl.a. ved forhandling med ledelsen i Carlsberg A/S og med ledelserne i de af koncernens selskaber, hvor foreningen har indgået aftale om at repræsentere medarbejdernes interesser, og over for andre medarbejdergrupper samt kontakt til funktionærer i koncernens øvrige selskaber. Det er også foreningens formål at styrke det kollegiale sammenhold imellem funktionærerne.

Foreningen har forhandlingsretten i henhold til Funktionærlovens § 10 overfor Carlsberg A/S og med ledelserne i de af koncernens selskaber, hvor foreningen har indgået aftale om at repræsentere medarbejdernes interesser.

Foreningens økonomi er baseret på medlemskontingenter, hvortil kommer et årligt tilskud fra Carsberg A/S.
Medlemskontingentet udgør p.t. DKK 120 pr. måned for tjenstgørende funktionærer og DKK 75 pr. måned for pensionerede funktionærer.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der træder sammen en gang om året inden udgangen af marts måned, og som vælger bestyrelsen. Formand vælges direkte af generalforsamlingen. Derudover fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig.

Bestyrelsen opfatter sig som medlemmernes tillidsrepræsentanter. Medlemmerne kan trygt henvende sig til et bestyrelsesmedlem med alle spørgsmål, der falder indenfor foreningens virke.


Retur...     
Næste mærkedag
40-års jubilæum

01.08.2017
Opslagstavlen
Foreningskontor
Vor administrator Hanne Neustrup sidder på vort kontor i Carlsberg Conference Center, Gamle Carlsberg Vej 15, rum 206.
Træffetid: Mandag-torsdag 9-15
 
Send mail til Hanne Neustrup
Telefon: 3327 4556, Mobiltelefon: 2212 2833


Vedr. ferieboliger kan du kontakte Hanne Buch-Larsen, tlf. 4082 1442


Hvis du vil i kontakt med Formand Peter Petersen, kan du skrive til peter.petersen@carlsberg.dk
© Copyright 2017 Funktionærforeningen Carlsberg