Repræsentation

Funktionærforeningen giver en gave – efter eget valg – ved medlemmers jubilæum (25 år, 40 år og 50 år). Gavens værdi er kr. 2.000,-. 
 
Ved aftale om jubilæumsgave skal Birgitte Frank kontaktes på telefon 3327 4556 senest en måned før mærkedagen.

Funktionærforeningen yder begravelseshjælp i tilfælde, hvor medlemmer mister sin ægtefælle eller samlever, som inden for de seneste 5 år har haft samme bopælsadresse som medlemmet. Vi yder også begravelseshjælp til medlemmer, der mister børn under 18 år.

Vi yder ikke begravelseshjælp til boet. 

Beløbet, der udbetales, er kr. 2.000,-.  

I forbindelse med udbetaling af begravelseshjælp bedes der fremsendt en fotokopi af dødsattesten til:

Birgitte Frank
Funktionærforeningen Carlsberg 
J.C. Jacobsens Gade 1
1799 København V
 
Eller via e-mail til: birgitte.frank@carlsberg.com

Vi yder ikke begravelseshjælp til de medlemmer, som tidligere var medlem af 
‘De Forenede Bryggeriers Funktionærers Begravelseskasse’, da disse medlemmer har fået udbetalt et beløb i forbindelse med lukningen af kassen.