Læs reglerne

Læs reglerne

Når du booker vores ferieboliger, er der nogle regler, du skal overholde. Men så er du også hjertelig velkommen. Læs reglerne her.

1. Leje og fremleje

Vores ferieboliger kan ikke stilles til rådighed for andre end foreningens medlemmer. Enhver form for fremleje – mod eller uden vederlag – er forbudt. Det gælder også fremleje til familie og kolleger. 
 

Lejeren skal selv være i ferieboligen samt være medlem af Funktionærforeningen på opholdstidspunktet.

Et medlem kan kun leje een bolig ad gangen, med undtagelse af Hulegårds Kvarn, hvor det er tilladt at leje både Store Hus og Lille Hus i samme periode.

2. Lodtrækning

Kataloget for sommersæsonen udsendes til alle vores medlemmer i december. Ansøgningsfristen ligger typisk i starten af februar. 
Kataloget for vintersæsonen udsendes i juli med ansøgningsfrist i august. 

Man kan søge om ophold i både 1 og 2 uger ved lodtrækningen. Lodtrækning foretages både sommer og vinter, straks efter ansøgningsfristens udløb.

Booking af ledige perioder efter lodtrækningen: Efter offentliggørelse af lodtrækningen, vil det i de første ca. 10 dage kun være muligt at booke hele ugeophold. Herefter vil der frit kunne bookes weekender. 

Lodtrækning om ophold i højsæsonen (uge 26-32) bliver foretaget således, at medlemmer med højst antal bonuspoint bliver udtrukket først. 

Hvis du bliver udtrukket til et ophold af mindst 1 uges varighed i højsæsonen, mister du alle optjente bonuspoint.

Ved ophold i maj/juni og august/september (mellemsæsoner) og i vintersæsonen mistes ingen bonuspoint, ligesom der ved lodtrækningen til disse måneder ikke tages hensyn til antal optjente point.

Du kan deltage i lodtrækningen uanset, hvornår du sidst har lejet en feriebolig.
 

Alle medlemmer af Funktionærforeningen har på den måde mulighed for at søge på alle perioder. Dog vil tjenstgørende medlemmer have fortrinsret frem for pensionerede medlemmer i lodtrækningen.

Alle medlemmer får tilskrevet 1 point hvert år.  

Et medlem i restance kan IKKE deltage i lodtrækningen. 

3. Skiftedag og rengøring

Der er skiftedag i vore egne huse og lejede boliger i Danmark fredag kl. 16:00. 
Lalandia har andre skiftetider, som vi fremgå af bookingen.
I vore øvrige boliger skiftes lørdag efter nærmere aftale.

Weekendophold i Danmark og Sverige går fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16:00.

Boligerne skal altid forlades rengjorte og klar til næste lejer – eller med aftale om ekstern rengøring – inden næste lejemåls start.

Hvis du medbringer hund (hvor det er tilladt) skal du sørge for ekstra grundig rengøring ved afrejse.

4. Betaling af leje

Sommersæsonen: For alle ophold begyndende i maj måned, vil lejen forfalde til betaling pr. 1. april. 

For alle ophold i månederne juni, juli, august og september, vil lejen forfalde til betaling pr. 1. maj – eller ved første månedsskifte efter booking. 

Vintersæsonen: For alle ophold begyndende i oktober måned, vil lejen forfalde til betaling pr. 1. september.

For alle ophold i månederne november, december, januar, februar, marts og april, vil lejen forfalde til betaling pr. 1. oktober – eller ved første månedsskifte efter booking. 

Ved for sen eller manglende betaling, vil lejemålet blive annulleret, og perioden vil blive udlejet til næste ansøger. 

5. Aflysning og forsikring

En reservation i Funktionærforeningens boliger er bindende, forstået på den måde, at vi vil bestræbe os på at genudleje perioden, hvis du bliver forhindret, men du hæfter for lejemål og betaling.

Funktionærforeningen kan ikke påtage sig at tegne afbestillingsforsikring. Vi henviser til forsikringsselskaberne.